Tag: tư vấn du lịch Thượng Hải

Chia sẻ kinh nghiệm du lịch Thượng Hải

Chia sẻ kinh nghiệm du lịch Thượng Hải

Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông: mở cửa cho khách du lịch tham quan ở một số tầng nhất định trong tòa nhà đặc biệt có một phòng trà xoay có sức chứa khoảng 500 người du khách có