Tag: trị sứa đốt khi tắm biển

Chia sẻ kinh nghiệm trị sứa đốt khi tắm biển

Chia sẻ kinh nghiệm trị sứa đốt khi tắm biển

Nếu người bị sứa đốt vẫn còn đau nhức, có thể uống aspirin, nếu có biểu hiện trầm trọng hơn (như khó thở,…) phải nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Ở Việt Nam thời gian có sứa