Tag: kinh nghiệm thuê xe máy ở Buôn Mê Thuột

Chia sẻ kinh nghiệm thuê xe máy ở Buôn Mê Thuột

Chia sẻ kinh nghiệm thuê xe máy ở Buôn Mê Thuột

Bạn nhớ mang theo CMND bản chính, kèm bản photo. Nếu chủ xe yêu cẩu đưa bản chính thì mới đưa, còn không thì nên đưa bản photo. Khi gọi điện thuê xe nên yêu cầu chủ xe dỗ xăng