Tag: kinh nghiệm du lịch Trung Quốc

Chia sẻ kinh nghiệm du lịch Trung Quốc

Chia sẻ kinh nghiệm du lịch Trung Quốc

Trong cả trường hợp trang trọng hoăc không trang trọng, những người ngoại quốc sẽ luôn được chúc rượu nhiều nhất. Vì vậy bạn chỉ nên uống một chút rượu trong mỗi lần, và cố gắng chạm ly ở vị