Tag: Khu du lich Ao Giời

Điểm đến du lịch – Khu du lich Ao Giời , Suối Tiên

Điểm đến du lịch - Khu du lich Ao Giời , Suối Tiên

Lên đỉnh Núi Nả cũng là lên tới đỉnh cao của mù sương. Núi Nả cao 1.200m so với mực nước biển nên muốn tới đỉnh không dễ. Những bậc đá tự nhiên trơn trượt rêu phủ cùng những rễ