Tag: khám phá Huế

Điểm đến du lịch – Du lịch Huế mùa Festival

Điểm đến du lịch - Du lịch Huế mùa Festival

Huế còn được xem là kinh đô Phật Giáo, đất “Thiền kinh”, một địa điểm hành hương của người Việt. Huế có hơn 500 ngôi chùa, trong đó có nhiều chùa được xây dựng từ thế kỷ XVI, như: chùa