Tag: giữ sức khỏe khi du lịch

Chia sẻ kinh nghiệm giữ sức khỏe khi du lịch

Chia sẻ kinh nghiệm giữ sức khỏe khi du lịch

Khi du lịch Úc, không nên mang thực phẩm từ nguồn động vật và thực vật (tươi và khô), du lịch Mỹ không nên mang hải sản khô, mắm ruốc… Thuốc men: Khi đi du lịch nên mang theo một