Tag: giữ hộ chiếu khi du lịch

Chia sẻ kinh nghiệm giữ hộ chiếu khi đi du lịch

Chia sẻ kinh nghiệm giữ hộ chiếu khi đi du lịch

Nếu đang du lịch ở nước ngoài mà bạn bị mất hộ chiếu, bạn sẽ cần một bản sao (hoặc bản scan) để có thể trở về nhà. Việc lưu giữ bản sao này quan trọng cũng không kém gì