Tag: du lịch leo Bạch Mộc Lương Tử

Chia sẻ kinh nghiệm du lịch leo Bạch Mộc Lương Tử từ hướng Lai Châu

Chia sẻ kinh nghiệm du lịch leo Bạch Mộc Lương Tử từ hướng Lai Châu

Xe ôm đi vào tới bản: 300k nếu bắt xe ôm ở bến. Số xe ôm: 01274937445. Tuy nhiên nếu đường vào Dền Sung mới mưa thì xe ôm sẽ đưa vào tới cách bản khoảng 5-7km và dừng. Cho