Tag: du lịch Đồi cát Trinh Nữ

Điểm đến du lịch – Đồi cát Trinh Nữ

Điểm đến du lịch - Đồi cát Trinh Nữ

Trong mùa gió, những cồn cát được thay đổi biến dạng qua từng cơn gió mạnh khiến nó thay đổi từng giờ nên khó bắt gặp những hình ảnh ấy được tái dựng lại lần 2. Đồi cát Trinh Nữ