Tag: du lịch Chùa Xiêm Cán

Điểm đến du lịch – Chùa Xiêm Cán

Điểm đến du lịch - Chùa Xiêm Cán

Chùa Xiêm Cán có sa-la (giảng đường, nhà hội) xây mới vào năm 1997. Trên sa-la có khắc tượng hình Xa-nặc dắt con bạch mã Kiền-đặc đưa Thái tử Si-đạt-ta qua sông đến đất A-nô-ma tìm đường giác ngộ. Tham