Tag: điểm đến Núi Cố Phan Thiết

Điểm đến du lịch – Núi Cố Phan Thiết

Điểm đến du lịch - Núi Cố Phan Thiết

Nguyễn Thông là người học rộng tài cao nổi tiếng sinh ra ở đất Gia Định năm xưa. Tuy làm quan ở nhiều tỉnh trong triều nhưng ông rất căm thù thực dân Pháp. Cảnh đẹp hữu tình Đến Phan