Tag: Cô Tô

Chia sẻ kinh nghiệm du lịch đảo Cô Tô

Chia sẻ kinh nghiệm du lịch đảo Cô Tô

Hải đăng đảo Cô Tô nằm ở độ cao hơn một trăm mét so với mực nước biển, từ đây có thể bao quát toàn đảo Cô Tô. Khi tham quan hải đăng, cần xin phép trưởng đồn để trèo