Tag: Chùa Hương

Chia sẻ kinh nghiệm du lịch chống chặt chém khi đi Chùa Hương

Chia sẻ kinh nghiệm du lịch chống chặt chém khi đi Chùa Hương

Thông thường mỗi đò ở chùa Hương chở khoảng 10-20 người, vì vậy nếu du khách đi 1-2 người thì nên chủ động tìm đò đi ghép. Xác định hành trình trước khi lên đường Bản đồ khu di tích