Tag: chen lấn khi du lịch

Chia sẻ kinh nghiệm tránh chen lấn khi du lịch

Chia sẻ kinh nghiệm tránh chen lấn khi du lịch

Bạn nên hỏi những thông tin cần thiết với những người làm ở quầy concierge (thông tin) của khách sạn, hoặc trợ lý của công ty tư vấn du lịch Đặt vé từ trước Nếu có thể, hãy đặt vé