Tag: cẩm nang du lịch Khoang Xanh Suối tiên

Chia sẻ kinh nghiệm du lịch Khoang Xanh Suối tiên

Chia sẻ kinh nghiệm du lịch Khoang Xanh Suối tiên

Các hướng dẫn sẽ kể cho các bé câu chuyện về khủng long bạo chúa, khủng long đầu tròn, khủng long đầu siêu dài, khủng long sừng… và nghe tiếng nói chuyện của bầy khủng long qua tiếng gầm rú