Tag: cá heo

Thưởng thức cá heo khi về miền Tây

Thưởng thức cá heo khi về miền Tây

Trước đây, cá heo cũng như cá linh, cá chốt,… là sản vật nước ngọt bình thường ở Đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng thời gian gần đây, loài cá này trở thành “đặc sản” nổi tiếng. Do sự khai